LastCall Rooftop & Kitchen

Số 2Bis Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Party size | Số Người
  Dining date | Ngày
  Bookings can be made for parties of 1 to 8 (including kids) Đặt bàn cho nhóm từ 1 đến 8 người (bao gồm trẻ em)
  *To make a booking for a party that exceeds 8 guests, please call +84829999185. *Để đặt bàn cho nhóm trên 8 người, anh/chị vui lòng gọi số +84829999185.

  Time | Thời Gian
  *Grayed-out time slots mean the slots are fully booked. Please view other available dates. *Khung giờ bị làm mờ là khung giờ không còn bàn. Anh/chị xem qua những ngày trống khác
  17:00
  17:15
  17:30
  17:45
  18:00
  18:15
  18:30
  18:45
  19:00
  19:15
  19:30
  19:45
  20:00
  20:15
  20:30
  20:45
  21:00
  21:15
  21:30
  21:45
  22:00

  If you have any other requests, please call us at
  +84829999185

  Nếu bạn có yêu cầu khác, xin gọi đến
  +84829999185

  Please click on the table you want to sit at to reserve a table | Vui lòng click vào vị trí bàn bạn muốn ngồi để đặt bàn

  Booked-table | Bàn đã đặt
  Empty table | Bàn trống
  Your choice | Bàn bạn chọn
  Kéo ảnh qua để xem thêm

  Please click on the table you want to sit at to reserve a table | Vui lòng click vào vị trí bàn bạn muốn ngồi để đặt bàn

  Booked-table | Bàn đã đặt
  Empty table | Bàn trống
  Your choice | Bàn bạn chọn
  You have selected LastCall Rooftop & Kitchen :
  Đặt bàn | Booking

  Restaurant information | Thông Tin Nhà Hàng


  Menu

  1 Adult(s) - Người Lớn
  24/11/2022
  20:00

   Enter your contact information and confirm the booking.| Điền thông tin liên hệ và xác nhận đặt bàn

   Name | Tên *
   Mobile Phone Number | Số Điện Thoại *
   Email *
   Occasion | Dịp
   Birthday | Sinh Nhật
   Date | Hẹn Hò
   Anniversary | Kỉ Niệm
   Family | Gia Đình
   Friends | Bạn Bè
   Business | Đối Tác
   Note

   Cảm ơn bạn đã đặt bàn tại Lastcall | Thank you for booking at lastcall

   Name | Tên :
   Mobile Phone Number | Số Điện Thoại:
   Email :
   Table | Bàn :
   Number of people | Số lượng người :
   Date | Ngày:
   Time | Giờ:
   Note:
   Home | Quay lại trang chủ
   array(1) { [0]=> array(1) { ["not_booking"]=> string(10) "2023-06-16" } }